Mój Dłużnik – Fabryka Mebli Comet Poznań

Fabryka Mebli Comet z Poznania, ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań, PL 782 00 21 631 (http://www.comet.pl), złożyła zamówienia na wykonania 250 szt ulotek A5, na papierze 130 gr, druk dwustronny 4+4 w dniu 09.08.2012 roku. Ulotki zamawiała w imieniu firmy Comet Pani Arleta Gaj. Ulotki zostały wydrukowane i dostarczone w dniu 13.08.2012 roku. Faktura na sumę 344,40 zł do dnia 17.01.2013 nie została opłacona. Pomimo kilkukrotnych obietnic płatność nie została zrealizowana.

Wierzytelność została wystawiona na sprzedaż w portalu dlugi.info

POWYŻSZA INFORMACJA ma charekter wyłącznie informacyjny i zgodna jest z prawdą. Nie ma na celu zdyskredytować ich działalności gospodarczej, oraz usług i produktów przez nich wykonywanych. Informacja ta dotyczy wyłącznie relacji miedzy zleceniobiorcą , a firmą Fabryka Mebli Comet z Poznania. Nazwy firm, stron internetowych i opis działalnosci wykorzystane są wyłacznie w celach informacyjnych i nie posiadają cech dyskretytacji marki tych firm.

 

e-mail

drukarnia@polewski.pl

 
 

telefon & mobile phone

+48 604 090 662