List do Ciebie … Boże Narodzenie A.D.1987

 

 

LIST DO CIEBIE,      Poznań, Boże Narodzenie A.D.1987

Nie piszemy już haseł na murach. Skryliśmy się głęboko w siebie. Głosów z telewizorów na naszych osiedlach nie przebija już inny dźwięk. Jesteśmy nędzarzami i żebrakami środkowej Europy. Upokorzenia i brak to nasza codzienność. Pytania pozostają bez odpowiedzi … Przed nami czas biedy, bezsilności, niemożności, milczenia.

Gdyby tak za kilka dni, czarodziejskim sposobem, nasze wigilijne stoły pełne różnic w dostatku i obfitości, zostały zniesione na ulice, zastawiły chodniki i podwórza, co wtedy zobaczysz? Na pewno zabraknie Ci przy nich ofiar strajków, manifestacji ulicznych, więzień i skrytobójstwa. Czy zobaczysz puste miejsca po tych, którzy wyjechali z kraju? Może wspomnisz Wigilię Zesłańców Powstań Narodowych, więzień obozów koncentracyjnych i łagrów. Wigilię internowanych? Czy zrozumiesz całą złożoność tego, co przed wieki ukształtowało Ciebie dzisiejszego ?

A może już niczego, poza spokojem, nie pragniesz i nie umiesz rozeznać się w roszczeniach i wymaganiach, nakazach i zakazach, rządu, Kościoła, opozycji. Czujesz, że tak naprawdę nikogo nie obchodzisz, że wszystkie starcia i napięcia są sprawą kilkudziesięciu żądnych władzy osób, dających kolejne obietnice bez pokrycia i gwarancji, a Ty masz być tylko kartą w rozgrywanej partii.

Komu jeszcze, tyle razy razy zdradzony, potrafisz zaufać i kto ufa Tobie? Czy pamiętasz, że upór w walce o prawa dla drugiego człowieka jest zawsze godny i niczym Ci nie grozi? Opowiedz się po stronie prawdy, nie trać nadziei na wolność, wyzbądź się nienawiści i pogardy.

Ta gazeta jest dla Ciebie. Być może zapomniałeś już o tym, co pisaliśmy w latach 1980-81, a do Twoich drzwi nigdy nie zastukał kolporter niezależnych wydawnictw … Pomyśl teraz o tych, którzy zrobili dla Ciebie ten druk i o tych, którzy ich tropią.

Chcemy być z Tobą, wierzymy w Twoją odwagę między rozpaczą a zniechęceniem. W każdym z nas jest upadek i odkupienie. Każdą możliwość mamy w sobie i wolno nam mieć nadzieję.

Życzymy Tobie i Twoim Bliskim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wytrwałości w Nowym 1988 Roku

BIULETYN WOJENNY

 

 

biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan

 

list-do-ciebie-biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan

 

Świąteczne porządki w archiwum Kaliny. Gdzieś na dnie w starym pudełku, między poezją nastolatki, a broszurą H/C Punk. Wydanie przedświąteczne, prawdopodobnie drukowane sitodrukiem, z zalaną farbą i niedodrukowana , na słabej jakości papierze*. Przyjrzałem się tej ulotce pod mikroskopem. Służba Bezpieczeństwa PRL zapewne zrobiła to samo w roku 1987 , bo po czcionce można namierzyć maszynę do pisania. Takie czasy ….

 

biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan-sitodruk-

 

biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan-sitodruk-serigrafia-

 

biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan-sitodruk-serigrafia-1987

„Biuletyn Wojenny”, pismo wydawane przez członków „S” wyższych uczelni Poznania III 1982 – 1989, podtytuł: „Miesięcznik NSZZ «Solidarność» wyższych uczelni Poznania”.
Ukazało się 89 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A5, A4, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku; dwutygodnik, od nr. 19 (1983) miesięcznik, od nr. 72 (1988) wychodziło nieregularnie. Nr 1 z 28 III 1982 opublikowano bez numeracji; wydano nr 14 z 3 X/17-24 X 1982 i nr 14 z 31 X 1982 (wydanie specjalne nt. przygotowywanego na 10 XI 1982 strajku) oraz dodatek specjalny do nr. 24/25.
W składzie redakcji: Jacek Kubiak, Anna Lipińska, Tadeusz Łuczkiewicz, Anna Potok.
Publikowano głównie informacje i artykuły dot. wydarzeń i sytuacji na wyższych uczelniach, m.in. pisano o przebiegu akcji protestacyjnych, represjach wobec studentów, pracowników naukowych, czystkach personalnych, organizowaniu nowych (prorządowych) związków zawodowych, aparacie partyjnym PZPR; dużo miejsca poświęcano (1983-1985) działalności demokratycznie wybranych samorządów studenckich, stopniowemu ograniczaniu samorządności, odwoływaniu w 1985 rektorów i dziekanów; poruszano temat kolaboracji, zaproponowano sformułowanie kodeksu postępowania środowisk akademickich, pisano o dyskusjach dot. strategii działania „S”, zabójstwach politycznych (m.in. Piotra Bartoszcze, Grzegorza Przemyka, ks. Jerzego Popiełuszki), procesach politycznych, represjach wobec prof. Leszka Nowaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bojkocie wyborów w 1984, 1985; poruszano zagadnienia związane z polityką międzynarodową (np. zbrojenia w ZSSR), zamieszczano oświadczenia, komunikaty regionalnych, krajowych struktur „S”; w 1983 przeprowadzono badania ankietowe w środowisku młodzieży szkół średnich, ich wyniki opublikowano w nr. 29 (z XI 1983).

źródło: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=%E2%80%9EBiuletyn_Wojenny%E2%80%9D

 

list-do-ciebie-biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan-sitodruk

 

biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan-sitodruk-serigrafia-czarny

 

biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan-sitodruk-serigrafia-czarny-boze-narodzenie

 

biuletyn-wojenny-solidarnosc-poznan-sitodruk-serigrafia-czarny-Poznan

* w tamtych czasach papier i farba drukarska były reglamentowane. Nie można było tego tak po prostu kupić w sklepie. Zapewne został „ukradziony” przez drukarzy.  Tak funkcjonował drugi, niezależny drugi obieg prasy podziemnej.

Related Posts

e-mail

drukarnia@polewski.pl

 
 

telefon & mobile phone

+48 604 090 662